T.O. Slettebøe AS har i flere år drevet sin virksomhet fra sine lokaler sentralt på Tangen i Kristiansand. Tomten har Slettebøe festet av grunneier, som inntil nylig var Kristiansand kommune. TUAS AS kjøpte tomten fra kommunen og videresolgte den til Slettebøe. Nå har Slettebøe inngått en avtale med Vest-Agder fylkeskommune, hvor fylkeskommunen kjøper en del av Slettebøes eiendom for utbyggingsformål.

Det forventes at transaksjonen sluttføres innen utgangen av september. Begge parter er meget tilfreds med den løsningen som avtalen innebærer.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. september 2005 | Skriv ut siden