I følge en fersk statistikk fra Utdanningsdirektoratet er nå 73 prosent av lærlingene i Vest-Agder formidlet til læreplasser. Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune troner igjen øverst på landstatistikken. –Vi arbeider fortsatt intenst for å finne løsninger for de 65 lærlingene som gjenstår uten læreplass, sier fagopplæringssjef Leif Roald Borgersen.

Borgersen opplyser at en del av de som ikke har fått læreplass ennå har svake karakterer og mye fravær. -Noen vil nok måtte rette opp dette før det er mulighet for å skaffe dem læreplass. I slutten av denne uken skal vi gjøre opp status. Da vil vi starte arbeidet med å finne alternative skoleplasser eller andre mulige løsninger, sier han.

Flere bedrifter i fylket tar inn lærlinger ut over det som formidles gjennom fylkeskommunen. Disse inntakene sammen med den fylkeskommunale formidlingen utgjør i år hele 718 lærekontrakter i Vest-Agder. Dette antallet indikerer en økning i forhold til de seneste par årene.

-Jeg er meget fornøyd med det gode samarbeidet som eksisterer mellom næringslivet og Vest-Agder fylkeskommune om å gi opplæring til lærlinger. Fra fylkeskommunens side har vi gjennom flere år lagt vekt på at utdanningstilbudene er best mulig dimensjonert i forhold til næringslivets behov for faglært arbeidskraft. Gjennom Yrkesopplæringsnemnda har bedriftsrepresentantene vært med å utvikle et godt og konstruktivt miljø og finne de gode løsningene, sier fagopplæringssjef Leif Roald Borgersen.

av Torkelsen, Jan, publisert 13. september 2005 | Skriv ut siden