På søndag feires Nortraildagen i seks forskjellige land og i 22 regioner rundt Nordsjøen som deltar i NAVE Nortailprosjektet . Folk vil være på vandring langs hele Nordsjøkysten på Nortrail stier. I Vest-Agder går turen fra Nordberg Fort og ender opp på Lista fyr. Alle som måtte ønske det er hjertelig velkomne til å delta i turarrangementet.
 

Det er gode parkeringsmuligheter på fortet, og det vil bli ordnet med skyss tilbake fra Lista fyr. Turen blir guidet av arkeolog. Prosjektlederne for et Bunkerologi-prosjekt følger med på turen og fortelle om mulighetene for ny bruk av bunkersene. I tillegg stiller den lokale delikatesseforretningen Møll& Nilsen opp og forteller om lokale råvarer.

NAVE Nortrail har som hovedmål å bidra til økonomisk og sosial nyutvikling av kystregionene rundt Nordsjøen. Dette skal gjøres ved å fremheve områdenes natur- og kulturarv gjennom å nyutvikle et nettverk av sammenhengende stier i utvalgte kystområder. Gjennom dette skal en gi mulighet til bærekraftig økonomisk utvikling basert på miljøvennlig turisme, utendørsaktivitet og økt kunnskap om natur og kultur i de aktuelle områdene.

Vest-Agder fylkeskommune ble partner i prosjektet januar 2003. Det er i dag 26 partnere fra sju land rundt Nordsjøbassenget. Målet er å knytte regionene tettere sammen, ved å vektlegge likheter og særegenheter i disse kystnære områdene.

av Torkelsen, Jan;test@vaf.no, publisert 1. september 2005 | Skriv ut siden