Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå oppnevnt juryen som skal avgjøre hvem som skal tildeles fylkeskulturprisen for 2005. De tre hovedutvalgspolitikerene som ble oppnevnt er John Stensland (AP), Vivian Solås Klok (SV) og Stian Storbukås (FRP). Med seg får de fylkeskultursjef Anne Tone Hageland som jurysekretær.

Vest- Agder fylkeskommune deler hvert år ut en fylkeskulturpris. Den skal være en stimulans til kulturlivet i Vest-Agder og tildeles for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av hele det utvidede kulturbegrepet. Prisvinnerens arbeid bør fortrinnsvis ha eller ha hatt regional betydning.
Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, organisasjoner, kulturinstitusjoner og enkeltpersoner. Forslag må være innsendt Næring, samferdsel og kulturavdelingen, ved allmennkulturseksjonen, innen 1. oktober.
Hovedutvalget for kultur og utdanning gjør vedtak om hvem som hvert år skal få prisen. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner og organisasjoner.
Kulturprisen i år er på 40.000 kroner. I tillegg får vinneren et kunstverk av Tone Svaland Holberg.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. september 2005 | Skriv ut siden