Et enstemmig hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ga i dag klarsignal til en gjennomgang av kollektivtransporttilbudet i Vennesla kommune. Gjennom samtaler mellom representanter fra Vest-Agder fylkeskommune og kommunen er det blitt klart at det er behov for en slik gjennomgang. Hensikten er å undersøke mulighetene for å etablere et mer effektivt tilbud tilpasset de reisendes behov.
 

Arbeidet med gjennomgangen vil bli igangsatt så snart det er etablert en prosjektorganisasjon. Konsulent Egil Strømme i samferdselsseksjonen i fylkeskommunen vil være prosjektleder. Det vil i tillegg være med representanter fra Vennesla kommune og Vest Agder Kollektivtrafikk i prosjektgruppen.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. september 2005 | Skriv ut siden