Sentralstyret i KS har avholdt sitt septembermøte. Styret besluttet at KS vil bidra til at kommuner og fylkeskommuner aktivt utnytter moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode tjenester for innbyggerne og næringslivet.

KS har utarbeidet strategi-/handlingsplan ”eKommune 2009” som skal utfylle eNorge planen.

Målene og tiltakene tar utgangspunkt i kommunesektorens selvstendige ansvar for viktige offentlige forvaltningsoppgaver og tjenester.

KS vil bearbeide plandokumentet for ny strategi- og handlingsplan for bruk av IKT i kommunesektoren. Plandokumentet utfylles med eksempler fra framgangsrike kommuner, statistikk og framtidsbilder, før det formidles til alle kommuner og fylkeskommuner og legges til grunn for KS´ arbeid med IKT.

av Torkelsen, Jan, publisert 27. september 2005 | Skriv ut siden