Fylkesutvalget gikk i dag enstemmig inn for at fylkestingene i de to agderfylkene skal godta et nytt strategidokument for Folkehelse i Agder. De særlige fokehelseutfordringene  som Vest- og Aust-Agder står overfor skal strategisk vektlegges. Folkehelse i Agder ble etablert i 2004 som et partnerskap mellom fylkeskommunene, fylkesmennene, 17 kommuner, Høgskolen i Agder, Sørlandet Sykehus HF og mer enn 30 frivillige organisasjoner. Fylkestinget i Vest-Agder behandler strategidokumentet 25. oktober. .

I strategidokumentet, som nå er til høring hos alle partnerne, legges det vekt på de verdier folkehelsearbeidet skal drives etter og hvordan disse verdiene kan gjenkjennes i ulike tiltak. Verdiene som er trukket frem er: fokusering på ressurser mer enn begrensninger, mestring, livskvalitet, mangfold, deltakelse, myndiggjøring og raushet.
I strategidokumentet gjøres det videre klart at helsetilstanden i befolkningen, som før, skal følges av fylkesmennenes helseavdelinger gjennom den årlige medisinalmeldingen hvor det tas hensyn til de særlige utfordringene fylkene står overfor.
Gjennom strategidokumentet legger partnerne i Folkehelse i Agder retningslinjer for egen virksomhet og egne planer. Folkehelse i Agder blir derved en betydelig kraft i det regionale folkehelsearbeidet

av Torkelsen, Jan, publisert 27. september 2005 | Skriv ut siden