Vest- Agder fylkeskommune har en stor andel fylkesveier med grusdekke. Med tradisjonelle utbedringsmetoder er det veldig kostnadskrevende å forsterke veiene og legge asfalt. I det senere har Statens vegvesen i større grad brukt en metode der de istedenfor å skifte ut dårlige masser med steinmasser, legger ut et syntetisk nett før asfaltering og oppskriving til 10 tonn akseltrykk. I fjor ble den nye metoden prøvet ut på en fylkesveistrekning i Finsland med klar økonomisk gevinst. Nå kan det bli aktuelt å benytte metoden på også andre fylkesveier med lite trafikk.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. september 2005 | Skriv ut siden