Vest- Agder fylkeskommune har en stor andel fylkesveier med grusdekke. Med tradisjonelle utbedringsmetoder er det veldig kostnadskrevende å forsterke veiene og legge asfalt. I det senere har Statens vegvesen i større grad brukt en metode der de istedenfor å skifte ut dårlige masser med steinmasser, legger ut et syntetisk nett før asfaltering og oppskriving til 10 tonn akseltrykk. I fjor ble den nye metoden prøvet ut på en fylkesveistrekning i Finsland med klar økonomisk gevinst. Nå kan det bli aktuelt å benytte metoden på også andre fylkesveier med lite trafikk.
 

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø tok i dag en evalueringsrapport om forsterking etter den nye metoden av fylkesveg 102 Eftestad – Hønemyr i Finsland til orientering. Hovedutvalget anbefaler at det i arbeidet med fylkeskommunens kommende økonomiplan bør vurderes å videreføre arbeidet med å forsterke og asfaltere fylkesveier med liten trafikk etter den nye metoden.

Fylkesveistrekningen i Finsland hvor metoden bleprøvet ut er på 1650 meter. Statens vegvesen har utarbeidet en evalueringsrapport som viser at arbeidene på veianlegget har vært vesentlig billigere enn det ville vært med ”tradisjonelle” metoder. Prisen har vært 823 kr/lm for strekningen. Besparelsen i forhold til sannsynlig tradisjonell metode på en vei av denne art vil være rundt halv pris.

Den utbedrede strekningen har vært plaget av kraftige telehiv og kraftig redusert bæreevne i perioder med teleløsning. Grøfter og stikkrenne er utbedret i prosjektet slik at overbygningen på veien blir drenert ut. Det negative ved en slik utbedring er at veibredden blir noe redusert, men dette er kompensert ved at det er foretatt siktutbedringer på de mest utsatte stedene samtidig som det er etablert møteplasser. Veien har heller ikke hatt en bredde som har gitt full passeringsfrihet tidligere. En fordel med asfaltdekke er at veien blir tidligere isfri etter snøfall. I sum og over tid vil dette gi reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. september 2005 | Skriv ut siden