Ungdom mellom 18 og 25 år som ønsker å kutte ut røyking av hasj tilbys nå et avvenningskurs som preges av nytenking. –I PP-tjenesten  for videregående opplæring er vi kjent med at rundt to av ti blant de som begynner i videregående skole har prøvd å røyke hasj. Noen av disse får problemer og ønsker å slutte, men de sliter med å få det til. For disse vil det nye kurstilbudet være en mulighet til å klare å slutte, sier konsulent André Vaaler.


 

-Vi starter opp med kursene 18. oktober. Det vil delta seks til åtte ungdommer på hvert kurs som ledes av to til tre kursledere. Kurset vil vare i åtte uker og foregå på kveldstid. Målet er som nevnt å motivere og legge til rette for at de som deltar skal slutte med hasjrøyking.
-Innholdet i kurset er utviklet av fagekspertise fra Sverige. Det vil bli fokusert på hvordan cannabis forstyrre tankefunksjonen som vi mennesker benytter for å løse hverdagslige problemer. Og videre på de spesielle abstinensproblemene cannabisbruk kan medføre. På kurset vil en forsøke å dempe abstinensplagene ved at deltakerne får oppleve velvære gjennom avspenningsøvelser, aromaterapi og massasje, sier Vaaler.
Kursene er gratis. De som vil vite mer om kurset eller melde seg på kan kontakte en av kurslederne:
-Johanne - telefon 930 45 684
-Geir - telefon 906 26 804
-Anne Randi - telefon 971 23 069
Bak kurset står Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune ved Ung Etat, RISK (Ressurs i sentrum Kristiansand, en oppfølgingstjeneste i forhold til rus), LOS (et lavterksel oppfølgingstilbud for ungdom fra 15 til 25 år) og Samfunnsmedisinsk enhet. Det er første gang at et slikt kurs arrangeres i Kristiansand.
Ytterligere informasjon gis av André Vaaler i PP-tjenesten fort vidregående opplæring, Vest-Agder fylkeskommune – telefon 991 54 392 – e-post andre.vaaler@vaf.no

av Torkelsen, Jan, publisert 28. september 2005 | Skriv ut siden