Ved behandling av årsrapporten for 2004 ba fylkestinget om å bli forelagt en sak der fylkeskommunens aksjer og andeler blir vurdert mht salg.
 
I saksframlegg for fylkesutvalget redegjør fylkesrådmannen for den aksjeportefølje fylkestinget rår over pr. 12.09.2005. Aksjekapitalen beløper seg til kr. 5.693.165.

Vest-Agder fylkeskommunens aksjeportefølje har hovedsakelig sin bakgrunn i fylkeskommunens regionale ansvar knyttet til gode kommunikasjoner, levedyktig næringsliv, et mangfoldig kulturtilbud samt sikre fylkeskommunens egne interesser via aktiv deltakelse i selskaper.
Enkelte aksjeposter har ikke lenger noen annen verdi for fylkeskommunen enn avkastningen som andelene gir. Disse postene anbefaler fylkesrådmannen solgt så snart forutsetninger og salgssum er tilfredsstillende.
Formål utenfor fylkeskommunens ansvar og oppgaver
Aksjene i Byggma ASA skriver seg fra fylkeskommunens engasjement i tidligere Hunsfos fabrikker AS. Aksjene er en rest som oppsto etter fisjon fra Hunsfos og Norsk Wallboard, og som derfor ble liggende igjen i fylkeskommunen etter salg av Hunsfosaksjene. Fylkesrådmannen har allerede en fullmakt fra fylkesutvalgssak 57/2001 til å selge. Det har vært vanskelig å oppnå en tilfresstillende pris på disse som følge av lav likviditet i selskapet og liten aksjeomsetning. Selskapet er børsnotert og fylkeskommunens andeler i Byggma AS er meldt inn til megler for mulig salg.
DIPS ASA er i dag en ledende leverandør av pasientdatasystemer og elektronisk pasientjournal. Som sykehuseier medvirket Vest-Agder fylkeskommune i oppbygging og utvikling av selskapet fra 1997. Selskapet er i sterk vekst og fylkeskommunens avkastning i har vært betydelig, siste år 549.430 kroner. Vest-Agder fylkeskommune samarbeider nå med to andre offentlige eiere med sikte på et salg i forhold til en interessert kjøper. Forutsetningen er konkurransedyktig pris samt at salget reelt bidrar til at en ny strategisk eier kommer inn i selskapet med en forpliktende eierandel. Selskapet er ikke børsnotert per dato.
Fylkesrådmannen vil anbefale fylkestinget å godkjenne salg av aksjene samt fullmakt til fylkesrådmannen til å godkjenne nærmere betingelser.
Saken kommer opp til behandling i fylkesutvalget 11. oktober og fylkestinget 26. oktober
2005. Fylkesrådmannens saksframlegg er tilgjengelig under POLITISKE SAKER på denne websiden.

av Peersen, Tor, publisert 28. september 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer