Et enstemmig fylkesutvalg besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i prosjektet InterBaltic - Intermodality and interoperability around the Baltic Sea, under Interreg IIIB Østersjøprogrammet.  Prosjektets hovedmålsetting er å gi anbefalinger om utviklingen av et effektivt transportsystem basert på ulike transportmidler som kan hjelpe til med å håndtere og utnytte en forventet transportøkningen - og i tillegg fremme regional utvikling - i hele Østersjøregionen.


 

Fra fylkeskommunens side er det forutsatt at Kristiansand havn deltar sammen med fylkeskommunen i prosjektet. Kristiansand havn har allerede fattet positivt vedtak om å delta sammen med fylkeskommunen.
Deltakelsen i prosjektet vil trolig være spesielt viktig for havnen i fylkeshovedstaden. Kristiansand vil være den vestligste havnen i prosjektområdet. Derved vil den - i kraft av beliggenheten - fremstå som et strategisk bindeledd mellom Nordsjøen og Østersjøen. Havnen vil være attraktiv for sjømotorveisruter- og andre transportruter for ulike transportmidler mellom de to områdene.
Kristiansand havn vil trolig også kunne spille en rolle som tilførselshavn for gods til større havner som Göteborg. Det antas at deltakelse i prosjektet kan gjøre Kristiansand havn enda mer synlig som aktuell destinasjon for nye sjøruter, med tilhørende vekst i godsomsetning og inntekter, samt nye forretningsmuligheter for havnerelaterte bedrifter.
Prosjektdeltakelsen gir adgang til et omfattende nettverk av ulike aktører i offentlig og privat sektor. Deltakerne vil derved få mulighet for tidlig tilgang til strategisk informasjon om nye transport- og forretningsinitiativer, og bidra til at man kan posisjonere seg gunstig i forhold til disse. Prosjektet bør derfor også kunne være interessant for deler av landsdelens næringsliv.

av Torkelsen, Jan, publisert 27. september 2005 | Skriv ut siden