2.- 6. november 2005 finner det sted et stort arrangement som skal vise det multikulturelle Vest-Agder. Arrangementet er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune.

Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt at ”Mangfold blir sett på som en kilde til utvikling, og enkeltmennesker har like muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn”. For å fremme målet om det gode,flerkulturelle samfunn har vi i følge fylkesplanen valgt følgende satsningsområder:
- mangfold i arbeidslivet
- minoritetsperspektiv på offentlige tjenester
- minoritetsperspektiv på kulturtilbud og kulturaktiviteter.
Seksjon for allmenn kultur i Vest-Agder fylkeskommune ønsker å sette fokus på noen av disse områdene, spesielt med tanke på kulturtilbud og kulturaktiviteter.
Vi samarbeider med Vennesla kommune om et større arrangement i november 2005, for å vise det multikulturelle Vest-Agder. Det er naturlig å knytte temaet til 100 års markeringa for Norge som sjølstendig stat.
Målet er å planlegge og gjennomføre et arrangement for alle innbyggere i Vest-Agder, men med spesielt fokus på minoritetsgruppene. Vi ønsker å samarbeide med kunstnere, forfattere, foredragsholdere, utstillere med minoritetsbakgrunn, og bruke de profesjonelle kreftene som finnes i fylket, og ellers i landet.
Arrangementet skal være todelt:
1. kulturprogram med utstillinger, konserter, sceneprogram
2. Fagseminar og kurs
Deltakere og publikum får en opplevelse, og ny kunnskap om et multikulturelt samfunn.
LOGOEN, ”SE verden i Vest-Agder i verden”.
Hva betyr logoen?
Se mangfoldet, se energien og ressursene som er samlet i Vest-Agder. Se hva vi har, se hva vi kan få til, se mulighetene. Blomsten er symbolet på det vakre, på kraft og vekst. Vest-Agder er en del av verden. Logoen er utformet av kunstner Hans Bentsen.

Det er ei styringsgruppe som har hovedansvaret, men det er mange grupper og personer som får jobbe med arrangementet.
Styringsgruppa er satt sammen slik:
Frøydis Ågedal, Vennesla kulturkontor
Sindre Haugen, kulturskolerektor i Vennesla
Pernille Baardson Hauge, UDI region Sør
Iman Kahled/Maryam Dehgan, KIM
Janne Beate Peersen, rådmannskontoret, Vest-Agder fylkeskommune
Inga Lauvdal, prosjektleder, Vest-Agder fylkeskommune

av admin, publisert 20. september 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer