Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå fordelt nærmere 1,2 millioner kroner til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lokale kulturbygg i Vest-Agder. De 1,2 millioner kronene stammer fra renteinntekter knyttet til spillemidler og fra beløp som av ulike grunner er blitt inndradd i forbindelse med spillemiddelfinansiering. Seks idrettsanlegg og nærmiljøanlegg samt et lokalt kulturbygg nyter denne gang godt av midlene.

Åseral kommune er tildelt 52.000 kroner til Kyrkjebygd fleirbrukshus, mens idrettsanleggene og nårmiljøanleggene som har mottatt spillemidler i denne omgang er:
-SSK Oddersjaa som får 133.000 kroner til orienteringskart på Bortelid.
-Søgne kommune som mottar 503.000 kroner til en turvei på Åros.
-Vinbjart IL i Vennesla som tildeles 50.000 kroner til orienteringskart på Rogeheia.
-Kvinesdal IL som får 79.000 kroner til delanlegg for friidrett på stadionanlegget.
-Just IL i Kristiansand som mottar 200.000 kroner til en ballbinge på Justvik.
-Kristiansand kommune som tildeles 148.000 kroner til en skateramp på Møvik skole.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. september 2005 | Skriv ut siden