Vest-Agder kan vise til gode tall for videregående opplæring. Spesielt sammenliknet med landsgjennomsnittet kommer fylket godt ut. Her presenteres landsstatistikk fra SSB/KOSTRA.
 

Landsstatistikken viser at Vest-Agder i 2004 kom positivt ut sammenliknet med landsgjennomsnittet.
I Vest-Agder ble eksempelvis 83,1 % av VKII-kursene bestått – mot 76,3 % på landsbasis. Vest-Agder hadde i tillegg 97,4 % beståtte fag- og svenneprøver – mot et landsgjennomsnitt på 92,5 %.
Flere sammenlikninger Vest-Agder/landsgjennomsnitt finner du her.

av Wilkensen, Rune André, publisert 23. september 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer