Vest-Agder fylkeskommune er, sammen med Kristiansand havn, blitt invitert til å delta i en søknad på prosjektet InterBaltic - Intermodality and interoperability around the Baltic Sea, under Interreg IIIB Østersjøprogrammet. Det overordnede målet for prosjektet er å gi anbefalinger om utviklingen av et effektivt transportsystem basert på ulike transportmidler som kan hjelpe til med å håndtere og utnytte en forventet transportøkningen, og fremme regional utvikling i hele Østersjøregionen. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag  enstemmig inn for fylkeskommunal deltakelse forutsatt at Kristiansand havn også deltar. Fylkesutvalget fatter endelig avgjørelse 27. september.
 

av Torkelsen, Jan, publisert 22. september 2005 | Skriv ut siden