Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Kirkens SOS i Agder skal få 25.000 kroner i driftstøtte for 2006 fra Vest-Agder fylkeskommune. Virksomheten har søkt og mottatt slik støtte fra fylkeskommunen hvert år siden 2001. Kirkens SOS i Agder er en frivillig og selvstendig, døgnåpen diakonal krisetjeneste, tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge.

Årsrapporten for Kirkens SOS i Agder for 2004 viser at de frivillige medarbeiderne besvarte 15 334 henvendelser. Samme år var det 164 000 henvendelser på landsplan. Virksomheten er selvmordsforebyggende og en akutt krisetjeneste. Den tilbyr følelsesmessig førstehjelp og et menneske å snakke med når livet er som verst. I tillegg til telefontjeneste har Kirkens SOS også en krisetjeneste på internett. Stadig flere unge benytter dette tilbudet.

av Torkelsen, Jan, publisert 25. oktober 2005 | Skriv ut siden