Fylkesutvalget anbefalte i dag enstemmig at fylkestinget i morgen skal godkjenne en fremforhandlet avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og T.O. Slettebøe AS om kjøp av deler av aksjeselskapets tomt.  Fylkeskommunen har behov for tomtearealet for å kunne bygge en ny Tangen videregående skole i området som grenser til vestbredden av Otra. Fylkeskommunen besitter fra før det øvrige arealet langs elven hvor den nye skolen skal bygges. Her har fylkeskommunen gjennom flere år drevet undervisningsvirksomhet.  


 

Både fylkesutvalget og hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i begynnelsen av denne måneden spørsmålet om lokalisering av den nye videregående skolen i Kristiansand. Begge utvalgene gikk inn for at skolen skal plasseres på det tomtearealet som er blitt tilgjengelig etter avtaleresultatet mellom fylkeskommunen og T.O. Slettebøe AS.
Avtalen innebærer at fylkeskommunen kjøper 1827 kvadratmeter tomt med påstående bygg og anlegg av T.O. Slettebøe. Kjøpet gjør det mulig at grunnarbeidene for det nye skolebygget trolig kan begynne høsten 2006.

av Torkelsen, Jan, publisert 25. oktober 2005 | Skriv ut siden