Vest-Agder fylkeskommune bidrar ventelig med 125.000 kroner til restaurering av en personvogn ved Stiftelsen Setesdalsbanen IKS. Det gikk hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø enstemmig inn for i dag. Fylkesutvalget skal ta endelig stilling til saken 1. november. Setesdalsbanen er inne i en positiv utvikling med betydelig økning i antall reisende. Hittil i år er økningen på 20 prosent. For å kunne transportere den økte mengden reisende er det behov for flere personvogner.


 

Stiftelsen har lagret flere personvogner. De trenger imidlertid restaurering før de kan godkjennes for persontrafikk.
Vest-Agder fylkeskommune har bevilget betydelige beløp til Stiftelsen Setesdalsbanen IKS de siste ti årene. Det er betalt ut midler til blant annet gjenoppbyggingen av Grovane stasjon etter den gamle stasjonen brant ned og til baneforlengelser og restaureringsprosjekter av det rullende togmateriellet.

av Torkelsen, Jan, publisert 19. oktober 2005 | Skriv ut siden