Fylkesrådmann Tine Sundtoft har, sammen med administrativ ledergruppe, besluttet at fylkeskommunens årsbudsjett for 2006 og økonomiplanen for kommende fireårs-periode skal offentliggjøres 10. november. Da vil forslagene fra fylkesrådmannen bli presentert i en pressekonferanse i Fylkeshuset i Kristiansand. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet vil i slutten av november bli behandlet i de politiske hovedutvalgene og fylkesutvalget. De endelige vedtakene fattes i fylkestinget 13. og 14. desember.
Dokumentene vil også bli tilgjengelig på fylkeskommunens nettsider. Trykte budsjetter vil bli lagt ut i servicesenteret i Fylkeshuset.

av Torkelsen, Jan, publisert 13. oktober 2005 | Skriv ut siden