-Når det gjelder antall forvaltningsnivåer skal det fortsatt være tre, og regjeringen tar sikte på at nye regioner skal være på plass til 2010. Men noe kart vil jeg ikke tegne.Vi må først finne ut av hvilke oppgaver som skal ligge hvor, sa Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga da hun i går hadde sitt første offisielle besøk som statsråd på KS sitt Landsstyremøte.
 

Haga ga uttrykk for at hun gleder seg til å samarbeide med KS. Hun lovet representantene i landsstyret blant annet en mer forpliktende konsultasjonsordning og at de 5,4 milliardene til styrking av økonomien i kommuner og fylkeskommuner som er fastsatt i regjeringserklæringen skal være frie.
Haga understreket også at eventuelle kommunesammenslåinger skal være frivillige, skiver KS på sine nettsider.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. oktober 2005 | Skriv ut siden