Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 300.000 kroner til opprettelse av Vest-Agder-museet. Dette er en ny enhet hvor sju museumsvirksomheter i fylket organisatorisk slås sammen. En slik sammenslåing er en følge av en pågående nasjonal museumsreform. Det legges opp til at Vest-Agder-museet skal være på plass som en organisatorisk enhet fra det kommende årsskiftet.


 

av Torkelsen, Jan, publisert 19. oktober 2005 | Skriv ut siden