Rektor ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand Eva Bergh er innstilt som nummer en til stillingen som utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune. Dersom hun mottar stillingen overtar hun etter nåværende fylkesutdanningssjef Turi Løvdal. Bergh har tidligere innehatt tilsvarende stilling. Hun var fylkesopplæringssjef i Østfold før hun ble ansatt som rektor på Kvadraturen skolesenter.  

Eva Bergh har en lang karriere bak seg i skoleverket. Utover stillingene som fylkesopplæringssjef i Østfold og som rektor på Kvadraturen skolesenter har hun vært både rektor og rådgiver på Møglestu videregående skole i Lillesand. I nærmere tre år var hun nasjonal prosjektleder i Utdanningsdepartementet. Hun startet karrieren som lærer i 1976.
Hun har en mangesidig universitetsutdanning med flere mellomfag og grunnfag innen pedagogikk, sosialpedagogikk, kristendom, nordisk og en rekke studier og kurs innen blant annet ledelse, administrasjon, veiledning og organisasjonsutvikling.

av Torkelsen, Jan, publisert 27. oktober 2005 | Skriv ut siden