Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal yte finansielle bidrag til Sørlandets Teknologisenter. Det bevilges 500.000 kroner i 2005 og 500.000 kroner i 2006. Midlene skal benyttes til delvis finansiering av aktiviteter med tanke på å etablere og utvikle næringsmessig nyskapning – såkalt inkubatorvirksomhet - i Vest-Agder.


 

av Torkelsen, Jan, publisert 11. oktober 2005 | Skriv ut siden