Vest Agder fylkeskommune vil bidra med 750.000 kroner som finansieringsstøtte til prosjektet  ”Elvepromenade Broen – Tollbodbrygga”  i Flekkefjord. Det besluttet et enstemmig Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag. Kommunen har gjennomført et forprosjekt, som har hatt som utgangspunkt å finne løsninger for å knytte bymiljøet nærmere til elven som renner gjennom byens sentrum. Man ønsker å gjennomføre tiltak, slik at elven igjen blir en viktig del av bylivet i Flekkefjord.

 

Det er blitt utarbeidet en rapport som heter ”Området fra Broen til Tollbodbryggen”. Denne omfatter et forprosjekt med bruksplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Hovedgrepene er å gjøre de åpne plassene langs elven til kulturelle møteplasser og bygge en gangpromenade langs elven. Samtidig vil en heve gatelegemet langs kirken slik at det blir en sammenhengende flate fra gågaten i Kirkegaten til gangpromenaden langs elven.
Prosjektet vil bli et samarbeidsprosjekt mellom offentlige og private interesser.
flekkefjordKommunen ønsker nå å sette i gang med utbygging av første byggetrinn fra broen til og med spisestedet Pizza Inn. Det betyr at prosjektet starter på riksvei 44 på broen og slutter på den åpne plassen, som kalles Fiskebryggen. Et foreløpig kostnadsoverslag beløper seg til vel 6,2 millioner kroner.
Fylkeskommunen anser det som viktig å støtte prosjektet fordi det synes å være gunstig for sentrumsutviklingen i Flekkefjord med hensyn til funksjonalitet og estetikk.

av Torkelsen, Jan, publisert 19. oktober 2005 | Skriv ut siden