Fylkesutvalget mener årets TV-aksjon Drømmefanger tar opp en av de viktigste globale utfordringene samfunnet står overfor. Utvalget besluttet derfor i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal støtte aksjonen med 50.000 kroner. Beløpet er i samsvar med det aksjonen har søkt om å få tildelt fra fylkeskommunen.
 

TV aksjonen for 2005, som ble gjennomført på NRK søndag 23. oktober, har vært tildelt FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Dette er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid. FOKUS består av 62 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og kvinneorganisasjoner. FOKUS koordinerer norske kvinneorganisasjoners og kvinneutvalgs bistand og prosjektsamarbeid til kvinner i Sør og støttet initierende tiltak for kvinner i Øst-Europa.
TV- aksjonsprosjektene i regi av FOKUS er knyttet til fire tema:
  • Vold mot kvinner under og etter krig og konflikt
  • Handel med kvinner
  • Kjønnslemlestelse
  • Vold i nære relasjoner

av Torkelsen, Jan, publisert 25. oktober 2005 | Skriv ut siden