Fylkestingene i de to agderfylkene har nå gitt sin tilslutning til et nytt strategidokument for Folkehelse i Agder.  Fylkestinget i Aust-Agder godkjente strategiopplegget 18. oktober mens fylkestinget i Vest-Agder ga sin enstemmig tilslutning i dag. Det er de særlige folkehelseutfordringene som Vest- og Aust-Agder står overfor som nå skal strategisk vektlegges.


 

av Torkelsen, Jan, publisert 26. oktober 2005 | Skriv ut siden