I april ba fylkestinget administrasjonen i fylkeskommunen utarbeide en oversikt over fylkeskommunens aksjer og andeler i aksjeselskaper. Da fylkestinget behandlet oversikten i dag godkjente tinget salg av aksjepostene i  Byggma ASA, som omfatter blant annet Huntonit og Fibo-Tresbo og i DIPS ASA, som er en ledende leverandør av pasientdatasystemer og elektronisk pasientjournal.  Fylkestinget ga enstemmig fylkesrådmann Tine Sundtoft fullmakt til å godkjenne salg til en tilfredsstillende pris.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. oktober 2005 | Skriv ut siden