Inntaket for 2005 er nå ferdig, og ajourhold pågår. Her følger noe kortfattet informasjon om kurs/programstrukturen 2006/2007. Les mer om Kunnakapsløftet, nettstedet Vilbli.no og katalogene som kommer.

Inntaket for 2005 er avsluttet
Inntaket for 2005 er nå ferdig og det er inntatt 6315 elever i de videregående skolene i fylket. Oppfyllingen er på over 98% samlet for fylket. Vi arbeider nå med ajourholdet og vil komme med nærmere informasjon når dette er klart.

Kunnskapsløftet

Planleggingen av den nye strukturen pågår både sentralt og lokalt. Det mangler fortsatt sentrale avklaringer, og det kan virke som om den nye politiske ledelsen må på plass før disse blir avklart. Dette omfatter uavklarte forhold i kursstrukturen, overgangsordninger med mer.

Direktoratet i samarbeid med Pedlex vil i uke 40/41 legge ut en PowerPoint-presentasjon som gir informasjon om videregående opplæring, utdanningsprogrammene og programområdene (den nye strukturen) i Kunnskapsløftet. Presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig på www.utdanningsdirektoratet.no og på www.vaf.no.
(Direkte link til siden: Klikk her.)

Vilbli.no

Fylkeskommunene og Utdanningsdirektoratet samarbeider om utviklingen av en ny informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Pedlex står for den praktiske utformingen, og den første versjonen vil være klar den 15. november 2005.

Kataloger

Aust-og Vest-Agder fylkeskommune samarbeider også i år om felles kataloger for søkerne til videregående opplæring. Katalogene blir delt. Den først innholder tilbudene i den tidligere strukturen (VKI og VKII). Denne katalogen er i første rekke myntet på elever på grunnkurs og VKI, og sendes ut oktober fra forlaget.

For elever i 10. klasse vil det bli utarbeidet en tilsvarende katalog tilpasset reformen Kunnskapsløftet. Denne vil foreligge i januar. I januar vil også informasjonsfolderen om den vedtatte kurs/programstrukturen bli distribuert.

Katalogene sendes også i år direkte til skolene fra forlaget.

Vi har benyttet korrigerte bestillingslister.

Noen datoer

20. okt 2005 - HKU Orienterings-drøftingsmøte

Kurs/ programtilbudet 2005
27. okt 2005 - Rådgiversamling

10. nov 2005 - Høringsfrist kursstrukturen

24. nov 2005 - Hovedutvalget behandler kursstrukturen

1. mars 2006 - Søknadsfrist

av admin, publisert 11. oktober 2005 | Skriv ut siden