Tre av fire kommuner i landet er åpne for at det bør skje strukturendringer i kommune-Norge Det femgår i sluttrapporten fra prosjektet "Framtidas kommunestruktur" som har vært et samarbeid mellom KS og Kommunal- og regionaldepartementet. 30 kommuner har søkt om midler for å arbeide videre med kommunesammenslutning. Blant disse finner en ingen fra Agder-fylkene. 

 

Gjennom prosjektet ”Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling” har 413 av 433 kommuner vurdert kommuneinndelingen, skriver KS på sine nettsider. Målsettingen for prosjektet har vært å legge grunnlag for en robust og fremtidsrettet kommunestruktur, hvor kommunenes rolle som velferdsytere, lokalpolitiske arenaer og samfunnsutviklere kan styrkes.
Kommunene konkluderer med at mer omfattende interkommunalt samarbeid eller kommunesammenslutning må til for å møte fremtidige utfordringer.
En koordineringsgruppe som har arbeidet i prosjektet oppsummerer sine anbefalinger i tre punkter:
1. Dagens kommunestruktur vil kunne svekke prinsippet om at kommunene skal være likeverdige (generalistkommuner), dersom kommunene skal ha et større ansvar for velferdspolitikken.
2. Et utstrakt og omfattende interkommunalt samarbeid kan løse mange utfordringer, men vil samtidig kunne bidra til å svekke lokaldemokrati og kommunenes handlekraft.
3. Frivillighetslinja krever sterke insentiver dersom endring i kommunestrukturen er ønskelig.
Følgende kommuner har søkt om midler for å arbeide videre med kommunesammenslutning: Odda, Jondal, Granvin, Ullensvang, Søndre Land, Vestre Toten, Gjøvik, Nord-Fron, Sel, Vågå, Masfjorden, Austrheim, Fedje, Lindås, Meland, Radøy, Hurdal, Eidsvoll, Aukra, Midsund, Bokn, Tysvær, Hamar, Stange, Nannestad, Ullensaker, Gran, Lunner, Gausdal, Lillehammer.

av Torkelsen, Jan, publisert 10. oktober 2005 | Skriv ut siden