I regjeringens forslag til budsjett for Fiskeri- og Kystdepartementet 2006 som ble lagt fram 14. oktober, går det fram at departementet støtter forslaget om å etablere et etatsmuseum for Kystverket med hovedsete på Lindesnes Fyr.

av Jo van der Eynden, publisert 29. desember 2008 | Skriv ut siden