Flekkefjords ordfører og leder av Listerrådet Sigmund Kroslid er soleklar. Til Farsunds Avis uttaler han: - Vi kan ikke leve med en avkortning av Listerpakken. Sammen med staten er vi nødt til å finne en annen løsning enn forlenget bompengeperiode. Vi ønsker å få til et møte med Agderbenken med det aller første, og deretter med Samferdselsdepartementet og med Stortingets samferdselskomite for å få lagt frem vår sak. Fra andre steder har vi dessverre sett at veipakker ikke er blitt fullført. Vi vil derfor gi klar beskjed om at det må kunne finnes andre statlige midler for å få fullfinansiert Listerpakken. Lister har nå tatt sin bompengeperiode, nå må staten ordne opp i resten.
Kroslid følges opp av sin ordførerkollega i Lyngdal Hans Fredrik Grøvan: -Min oppfatning er at Listerpakken må gjennomføres 100 prosent, og at det er nå opp til våre nasjonale politikere og regjeringen å løse de finansielle problemene. Bompengepakken er etablert i et grisgrendt strøk, og nå har vi gjort vårt. Mesteparten av trafikken mellom Farsund og Lyngdal og Lyngdal og Kvinesdal er lokaltrafikk, og belastningen på lokalbefolkningen er allerede veldig stor. Jeg kan derfor hverken akseptere en forlengelse eller en høyere sats, for satsen er veldig høy i forhold til det lokalbefolkningen kan akseptere, mener Lyngdals ordfører Hans Fr. Grøvan
Samferdselssjef Leif Storsve i Vest-Agder fylkeskommune uttrykker også at det er fare for at ikke alle prosjektene innen Listerpakken blir gjennomført. Han sier til Fædrelandsvennen at en ikke må se bort i fra at bompengeperioden kan bli forlenget fra 2018 til 2023 dersom samtlige prosjekter skal gjennomføres.

av Torkelsen, Jan, publisert 31. oktober 2005 | Skriv ut siden