-Straks den nye regjeringen er på plass, vil den sette i gang en utredning om hvilke oppgaver og ansvar de kommende regionene skal ha. Det er avgjort er at regionene skal få overført makt, penger, oppgaver og ansvar fra staten, sier Meltveit Kleppa (SP) til avisen Nationen. Fra 2010 skal fylkeskommunene være erstattet av regioner dersom den nye regjeringen klarer å følge opp ambisjonene i regjeringserklæringen.
 

av Torkelsen, Jan, publisert 17. oktober 2005 | Skriv ut siden