Da den nye rød-grønne regjeringen presenterte sin tiltredelsesplattform i går ble det gjort klart at den går inn for at ordningen med dagens fylkeskommuner skal fortsette frem til 2010. Fra da av får landet et nytt regionalnivå som skal representere både en fornyelse og en styrking i forhold til dagens mellomnivå. Også fylkesmannsembedenes regionale fremtid skal reformeres. Les hva som står om det nye regionalnivået i tiltredelseserklæringen her.

av Torkelsen, Jan, publisert 14. oktober 2005 | Skriv ut siden