Verktøyene er laget til ansatte i skoler, fritidsaktiviteter og til administrasjoner og politikere i kommunen. Det kan kort sagt brukes av alle i stillinger der det er nødvendig, nyttig og lovpålagt - eller rett og slett lurt - å involvere barn og unge i det arbeidet en utfører som ansatt i kommunen.
elever fra Møvik skole- deltatt på ung-inputOgså politikere vil kunne dra nytte av å kjenne verktøyene - for å kunne stille gode spørsmål rundt hvordan kommunen har sikret involverring fra barn og unge i saker som angår dem, men også for selv å kunne bidra til høringer der barn og unge involveres.
Henvendelser vedrørende heftene kan rettes til Vest-Agder fylkeskommune, Plan og utviklingsavdelingen, telefon 38 07 45 05 eller mail ann.jorgensen@vaf.no

av Torkelsen, Jan, publisert 24. oktober 2005 | Skriv ut siden