Vest-Agder fylkeskommunes nye fylkesrådmann Tine Sundtoft vil omorganisere den sentraladministrative økonomifunksjonen fra kommende årsskifte. Da etableres en ny strategisk økonomienhet. Denne får ansvar for fylkeskommunens økonomiforvaltning, herunder planlegging, analyser og budsjettoppfølging. Vest-Agder fylkeskommune utvikler egne styringsverktøy for å bedre effektiviteten i tjenesteproduksjonen. Den nye økonomisjefen vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.
Søknadsfristen til stillingen er 7. november. Fullstendig stillingsutlysning og søknadskjema finner man under menypunktet "Jobb i VAF" i venstremenyen.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. oktober 2005 | Skriv ut siden