Kompetanse og leverandørutvikling  for Listerregionen og Sørlandet er nøkkelordene for prosjekt ”Farsundsbassenget” hvor Vest-Agder fylkeskommune er deltaker. Bakgrunnen for prosjektet er de mulighetene og utfordringene  oljeletingen i Farsundsbassenget og gassletingen i Egersungsbassenget  gir samt de behov dette skaper for industriell, offentlig og akademisk samhandling. Nå er en ferdig med første fase hvor en har forprosjektert et kompetanseutviklingsprosjekt. Neste skritt er å igangsette andre fase – selve kompetanseutviklingen frem til produksjonen på feltene startes opp.

av Torkelsen, Jan, publisert 18. oktober 2005 | Skriv ut siden