Randi Øverland har erfaring fra oppgaven som statsekretær. Det er nå tredje gang hun innehar oppgaven. De to foregående gangene har hun vært statssekretær for utdanningsministrene Gudmund Hernes og Trond Giske.
For øvrig er Vest-Agder og Kristiansand sterk representert i Kultur- og kirkedepartementet. Som den andre statsekretæren for Trond Giske utnevnte i dag Kongen i Statsråd Mette Gundersen (AP) Kristiansand.

av Torkelsen, Jan, publisert 24. oktober 2005 | Skriv ut siden