Utgangspunktet for avtale om åremål er en særavtale mellom partene i arbeidslivet og KS. En åremålsperiode skal være minimum seks år, og forlengelse kan skje for maksimum en periode. Det kan inngås avtale om retrettstilling, og dersom den tilsatte ved åremålsstillingens utløp har fylt 60 år, har vedkommende rett på retrettstilling.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. oktober 2005 | Skriv ut siden