Sørlandet har et omfattende samarbeid og samhandling om næringsliv. Dette var tema for konferansen ”Sørlandet: Norges beste samhandlingsregion?” 29.-30. september.  Som en del av interreg-prosjektet Town-net, utvikles det et internett-basert verktøy for næringsutvikling. Dette pilotsystemet ble vist ved en stand på konferansen.

Hvordan utvikle flersentrede bystrukturer slik at de i fellesskap kan bli en sterk region og bedre hevde seg i konkurransen med andre regioner. Dette er målsettingen for Interreg IIIB-prosjektet Town-net som Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune deltar i sammen med kommunene Mandal, Kristiansand, Lillesand, Grimstad, Arendal og Tvedestrand. Prosjektet har 7 internasjonale partnere fordelt på England, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Mer om interreg-prosjektet Town-net kan du finne på www.town-net.nl.
I Agder-fylkene er det gode forutsetninger for næringslivet og det er et betydelig næringsamarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser. For markedsføring av regionen er det ønskelig å ha oversikt over hvilke bedrifter og bransjer som finnes i regionen til en hver tid.
I Town-net-prosjektet er det derfor utviklet et pilotprosjekt for et kontinuerlig oppdatert bransje- og bedriftsregister basert på bedriftsregisteret i Brønnøysund. Registeret er stedfestet på kart ved hjelp av Geografiske InformasjonsSystemer, GIS. Pilot-prosjektet bruker Mandal og Arendal som eksempler, men registeret er designet slik at det er enkelt å inkludere flere kommuner.
Systemet er slik at en kan peile seg inn på kartet på ett område som en er interessert i. Der kan en ”zoome” seg inn til ett ønsket kartutsnitt, finne næringsarealer og se hvor det nå ligger bedrifter ved hjelp av kartsymbol. Ved å klikke på kartsymbolet kommer det opp en rute med navn, bransje og andre opplysninger om bedriften. Dersom bedriften er registrert med hjemmeside kan en komme rett inn i denne.
Midt i en travel konferansehverdag fikk mange med seg opplysninger om systemet og ga uttrykk for at det var ett interessant utviklingsprosjekt. Du kan se det på: http://www.kart.ddv.no/TownNet

av Stokkan, John, publisert 10. oktober 2005 | Skriv ut siden