Kirkens SOS i Agder er en frivillig og selvstendig, døgnåpen diakonal krisetjeneste, tilknyttet sammenslutningen Kirkenes SOS i Norge. Organisasjonen har også i år søkt fylkeskommunen om driftsstøtte. Av søknaden fremgår at organinasjonen har et ønske om tilskudd i størrelsorden kr. 100.000.-. Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget imøtekommer søknaden med kr. 25.000.-. Saken behandles den 25. november i år.

Kirkens SOS har tidligere mottatt driftsstøtte fra Vest-Agder fylkeskommune slik:

2001 og 2002 kr. 25.000.-. I 2003 kr. 30.000.- og i 2004 kr. 50.000.-. Fylkesrådmannen innstilte på avslag for driftsåret 2005 med den begrunnelse at fylkeskommunens økonomiske situasjon tilsa at lovpålagte oppgaver krever mer enn vi klarer å imøtekomme. Fylkesutvalget vedtok imidlertid å imøtekomme søkeren også for driftsåret 2005 med kr. 25.000.-. Vedtaket ble fattet med 9 mot 2 stemmer.

av Peersen, Tor, publisert 24. oktober 2005 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer