Den Skandinaviske Opplevelseskonferansen 2005 ble arrangert  i Aalborg 3. og 4. oktober. Rundt 600 deltakere fra Norden deltok på konferansen. Konferanseinnholdet fokuserte på nytenking og trender innen opplevelsesøkonomien og bidro til nye nettverksdannelser og samarbeid. Grimstad overtar stafettpinnen som arrangørsted for 2006.

Opplevelsesindustrien er i vekst og økonomisk utvikling innenfor dette området skapes gjennom produkter som ligger i skjæringspunktet mellom kultur og næring. Det er derfor mange sentrale personer fra både kultur og næringsliv som samles på den store årvisse konferansen.
Skandinavisk Opplevelseskonferanse 2005 inngikk som nummer to av tre konferanser. Den første ble avholdt i Borås i 2004.

- Vi gleder oss til å arrangere konferansen 2006 med utgangspunkt i Grimstad. Dette blir et samarbeidsprosjekt mellom Grimstadregionen og Kristiansand, sa Grimstads ordfører Svein Harberg i sin tale da han mottok stafettpinnen fra danskene.

av admin, publisert 10. oktober 2005 | Skriv ut siden