Mandag 14. november arrangeres "Framtidsbygda 2020 - en dagskonferanse om utviklingstrekk, nærings- og stedsutvikling på Agder”.  Arrangementet finner sted på Evjemoen. Målgruppen for konferansen er ordførere, rådmenn, kommunale medarbeidere og organisasjoner innen næring, planlegging og landbruk.  Vest-Agder fylkeskommune er en av arrangørene.

De øvrige arrangørene er: Fylkesmannen i Vest-Agder, Fylkesmannen i Aust-Agder, Aust-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, KS Agder, Evje og Hornnes kommune, K14-samarbeidet, Setesdal regionråd, faglagene i landbruket
Program:
Velkommen til konferanse!
  • fylkesordfører Thore Westermoen,Vest-Agder Fylkeskommune
  • konferanseleder Ole Magne Omdal
"Framtidsbygda 2020"
Gjennomgang av scenarioprosjektet "Framtidbygda 2020"
- en framstilling av framtidens bygde-Norge: Agrobusiness-, Motvind-,Anti-Jante- og Forstadsbygda. v/ seniorforsker Arild Aurvåg Farsund, Rogalandsforskning
Korte kommentarer fra
  • ordfører i Sirdal:Thor Jørgen Tjørhom
  • ordfører i Vegårshei: Maya Twedt Berli
Lunsj - med en smak av Agder
Kåseri: "Agder sett innenfra og utenfra"
v/ Andreas Hompland, forsker og frilansjournalist
Korte innspill om
Næringsutvikling: Hva skal til for å lykkes?
Skibsplast A/S, Evje
v/ daglig leder Thorsten Fleck-Baustian
Viktigheten av et godt samarbeid
v/ grunneiere på Rysstad-Brokke hyttegrend/Valle kommune
Utmarksturisme - hva vil folk betale for?
v/ Heidi Sørvig, turistkontoret Region Mandal
Landbruk Pluss + +
v/ Harald Milli, generalsekretær Norges Bondelag
Stedsutvikling: Hva skal til for å lykkes?
Prosjekt "Snu Åmli"
v/ ordfører Tellef Olstad, Åmli kommune
Tilhørighet og trivsel
v/ Marianne Ånestad, kulturviter
Hvordan trives en kvinne fra byen på bygda?
v/ Sissel Rike, statsaut. translatør,Valle
Tiltak når storsamfunnet svikter
v/ ordfører Tønnes Seland,Audnedal kommune
- og hva nå?
  • konferanseleder Ole Magne Omdal
  • fylkesordfører Oddvar Skaiaa,Aust-Agder Fylkeskommune
Påmelding og informasjon:
For mer informasjon om begrepene: http://odin.dep.no/lmd/html/fremtidsbygda/
Påmelding og informasjon:
Ane Marte Gussiås, Vest-Agder fylkeskommune,
E-post: amg@vaf.no

av admin, publisert 28. oktober 2005 | Skriv ut siden