Den avtroppende regjeringen går i sitt forslag til Statsbudsjett 2006 inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal få 14,23 millioner kroner til regional utvikling neste år. Det vil, dersom Stortinget ikke foretar endringer, utgjøre en økning på rundt 1,7 millioner kroner i forhold til det beløpet fylkeskommunen har hatt til disposisjon for regional utvikling i år.  Vest-Agder er imidlertid blant de fylkeskommunene som får minst midler til regional utvikling.
 

av Torkelsen, Jan, publisert 14. oktober 2005 | Skriv ut siden