Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag enstemmig at Hægebostad kommune skal få 675.000 kroner i tilskudd fra fylkeskommunen. Kommunen har søkt om økonomisk bistand til opparbeidelse av to industri- og forretningsområder. Fylkeskommunen ga også i 2001 kommunen finansiell bistand til planleggingsarbeider knyttet til aktuelle industriområder i Hægebostad.

De to områdene ligger på Birkeland og sør på Snartemo. Området på Snartemo Sør er på rundt 12 dekar. Her skal det opparbeides vei frem til området og anlegges infrastruktur som blant annet vann, strøm og kloakk. Totalkostnadene for dette er anslått til ca 650.000 kroner. På området på Birkeland, som er på rundt 17 dekar, må det bygges vei, kabelgrøfter, gatelys, og gang- og sykkelvei langs riksveien. Totalkostnadene her er kalkulert til ca 700.000 kroner.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. oktober 2005 | Skriv ut siden