rapportlesning
Pogrammet er todelt

Del I kl. 10.00 – 11.30. er primært for politisk og administrativ ledelse og kommuneplanleggere i kommunene

Þ Velkommen v/ fylkesordfører, Vest Agder Fylkeskommune

Þ Innledning v/ordfører Kristiansand kommune

Þ Presentasjon av verktøyet v/ Forandringsfabrikken

Þ Erfaringer fra bruk v/ Kommunalsjef og unge fra Kvinesdal

Kl. 11.30 – 12.30 Felles LUNSJ

Del II kl. 12.30 – 15.00. er primært for planleggere og saksbehandlere i alle etater, kommunepolitikere, barnerepresentanter, skoleledelse, kontakt- og sosiallærere i kommunene

Þ Velkommen v/ Vest Agder Fylkeskommune

Þ Ung Input i virkeligheten v/ unge fra Kristiansand

Þ Presentasjon av verktøyet v/ Forandringsfabrikken

Þ Erfaringer fra bruk i Kvinesdal, Kristiansand og Lindesnes (på temaene: identitet, helse og kultur, skole, fysisk planlegging.)

av Jørgensen, Ann Opheim, publisert 10. oktober 2005 | Skriv ut siden