Under fylkestingssamlingen i Kristiansand i dag ble det avholdt en lunsj hvor flere sentrale offentlige ledere fra agderfylkene var invitert. Anledningen var å markerere at Ulf Engh i midten av september gikk av som fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune. Fylkesordfører Thore Westermoen hadde gleden av, på vegne av KS,  å overrekke den pensjonerte fylkesrådmannen KS hedersmerke og diplom for hans lange og omfattende arbeid og innsats  innen offentlig virksomhet.

-Du har gitt størsteparten av ditt liv og din arbeidskraft til offentlig sektor - i tjeneste for fellesskapet - og du har gjort det på en fremragende måte. Du kjennetegnes ved at du er kunnskapsrik. Du har stor integritet. Og du har alltid vist respekt for medarbeidere, tillitsvalgte og politikere. Oppsummert er det derfor riktig å betegne deg som en god fylkesrådmann, en samarbeidsmann og en hedersmann, sa fylkesordfører Westermoen da han overrakte Engh KS hedersmerke og diplom. Dette tildeles til tilsatte med minst 25 års fartstid i kommuner og fylkeskommuner.
-Det er en krevende jobb å være fylkesrådmann i dag. Det er ikke som før, at stabilitet skaper trygghet. I dag står endringskompetanse og endringsvilje i sentrum for oppmerksomheten. Slagordene er fleksibilitet, dynamikk og utvikling. Men i denne strømmen av forandringer er det verdifullt og nødvendig med erfaring og kontinuitet. Du har representert begge deler. Du har hatt evnen til å stimulere og la de ansatte ta initiativ til nytenking. Vest-Agder fylkeskommune fremstår derfor også i landssammenheng som en veldrevet fylkeskommune, sa fylkesordføreren.
-Det var hyggelig og uventet å bli tildelt KS hedersmerke. Det er spesielt hyggelig ettersom jeg har arbeidet tett opp mot KS-organisasjonen gjennom flesteparten av de vel 30 årene jeg har vært rådmann i fylkeskommuner og kommuner. Ellers er det en spesiell opplevelse å slutte. Jeg skal ta med meg de gode ordene som er blitt rettet til meg. Jeg skal henge dem på veggen og pusse dem nå og da, sa Ulf Engh da han rettet takk for hedersmerket og til de mange talerne som hadde ordet og overrakte ham gaver under arrangementet.

av Torkelsen, Jan, publisert 27. oktober 2005 | Skriv ut siden