Vest-Agder fylkeskommune inviterer alle kommunene i fylket til presentasjon av ”Ung-Input” 17.november 2005, i Fylkeshuset i Kristiansand. Ung-Input er et verktøy for at unge skal kunne medvirke i fysisk, sosial, kulturell og økonomisk planlegging i kommunene . Målgruppen for arrangementet er politisk og administrativ ledelse, kommuneplanleggere, skoleledelse, barnerepresentanter og andre i kommunene.

Programmet er todelt

Del I kl. 10.00 – 11.30. er primært for politisk og administrativ ledelse og kommuneplanleggere i kommunene

Þ Velkommen v/ fylkesordfører, Vest Agder Fylkeskommune

Þ Innledning v/ordfører Kristiansand kommune

Þ Presentasjon av verktøyet v/ Forandringsfabrikken

Þ Erfaringer fra bruk v/ Kommunalsjef og unge fra Kvinesdal

Kl. 11.30 – 12.30 Felles LUNSJ

Del II kl. 12.30 – 15.00. er primært for planleggere og saksbehandlere i alle etater, kommunepolitikere, barnerepresentanter, skoleledelse, kontakt- og sosiallærere i kommunene

Þ Velkommen v/ Vest Agder Fylkeskommune

Þ Ung Input i virkeligheten v/ unge fra Kristiansand

Þ Presentasjon av verktøyet v/ Forandringsfabrikken

Þ Erfaringer fra bruk i Kvinesdal, Kristiansand og Lindesnes (på temaene: identitet, helse og kultur, skole, fysisk planlegging.)

rapportlesning Påmelding innen 01.11.05

til : ann.jorgensen@vaf.no

av Torkelsen, Jan, publisert 28. oktober 2005 | Skriv ut siden