KS mener, i en høringsuttalelse til Distriktskommisjonens utredning, at Norge trenger sterke folkestyrte regioner, som viktige aktører i en modernisert offentlig sektor. KS understreker at dette vil tjene folkestyret og landets verdiskaping.  Folkestyrte regioner vil gi en effektiv fordeling og tilpasning av viktige utviklingsoppgaver og velferdstjenester som krever et større befolkningsgrunnlag enn dagens og framtidens kommuner vil ha.

Regionreformen må, slik KS ser det, innebære en samlet overføring av statlige oppgaver som krever et regionalt perspektiv. Et samlet regionalt helhetsgrep vil gjøre den nye folkestyrte regionen til en kraftfull regional utviklingsaktør og tjenesteprodusent, med nødvendig legitimitet i befolkning og næringsliv.

KS har sendt uttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet, i forbindelse med frist nummer to til NOU 2004:19 ”Livskraftige distrikter og regioner” (Distriktskommisjonens utredning).
KS’ syn i regionsaken, som støttes av fylkesordførerenes sommermøte, sammenfaller med prinsippene som partiene i den påtroppende regjering har gitt uttrykk for. De tre nye regjeringspartiene har i Stortinget bedt Regjeringen legge fram en sak slik at Stortinget i 2006 kan fatte prinsippbeslutning om innføring av forvaltningsreform på regionalt nivå.
KS forutsetter at disse partienes tidsplan vil bli den nye regjeringens tidsplan.

av Torkelsen, Jan, publisert 10. oktober 2005 | Skriv ut siden