Kommunalminister Åslaug Haga vil seriøst vurdere å avlyse fylkestingsvalget i 2007, men hun har demokratiske betenkeligheter, skriver Dagsavisen. -Vi skal tenke nøye gjennom om valgperioden kan forlenges uten nytt valg. Dette må avgjøres i løpet av våren, for å komme i forkant av partienes nominasjonsprosesser, sier Haga til avisen. Bakgrunnen for å avlyse 2007-valget er at regjeringen legger opp til at fylkeskommunene skal erstattes av færre og større regioner fra januar 2010. I september 2009 skal det velges representanter til et nytt regionalt politisk organ. Fylkestingspolitikerne som eventuelt velges i 2007 vil bli sittende i bare to år.

 

Fylkesordførerne og KS har samlet seg om at det mest praktiske er å forlenge valgperioden for dagens politikere med to år. Dette synet ble presentert i møte Haga hadde med fylkespolitikere i forrige uke.
-Det var litt overraskende at så mange tenkte i den retningen. Men jeg hører hva de sier og det fortjener en grundig gjennomgang. Jeg går inn i dette med et åpent sinn. Den største betenkeligheten er det demokratiske aspektet. Representantene er valgt for fire år, og velgerne har en demokratisk rett til å kaste dem hvis de mener de ikke har gjort en skikkelig jobb, sier Haga.
Regjeringen har i sin tiltredelseserklæring lovet å ha de nye folkevalgte regionene på plass fra 1. januar 2010. -Noen tror det er lenge til 2010, men det er det ikke, forsikrer Haga. Hun vil dele gjennomføringen av reformen i to. Først må det bli klart hvilke oppgaver som skal flyttes fra staten til regionene. Deretter skal det politiske norgeskartet tegnes på nytt.
– Første del av prosessen må helt klart behandles i Stortinget neste år. Spørsmålet er hvor tidlig vi får det til, sier Haga til Dagsavisen.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. november 2005 | Skriv ut siden